Pomeranian Illarion
White&Orange&Sable Geb.9-12-2017
View Album